Steun aan goede doelen

Djairo's Nature staat niet alleen met raad en daad klaar voor u en uw hond of kat, maar wil ook een steentje bijdragen aan het verhelpen van dierenleed in de wereld. Wij doen dit door, waar mogelijk, hulp te bieden aan honden en katten in nood. Momenteel worden de volgende projecten door ons (financieel) ondersteund:

 

- Stichting Resanito

- Stichting Animal in Need Foundation (AINF) 

- KNGF Geleidehonden (inzamelactie lege cartridges en oude mobiele telefoons)

. 

Stichting Resanito

Resanito is een stichting die zich het lot aantrekt van anders kansloze honden in heel Europa. Resanito bestaat uit een kleine groep ervaren vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor de stichting. Ze hebben allemaal hun sporen op het gebied van zorg voor de buitenlandse honden ruimschoots verdiend.

 

Door een klein aantal honden uit enkele Europese asiels ter adoptie aan te bieden in Nederland, krijgen niet alleen deze honden een goede toekomst. De adoptiegelden voor de betreffende hond worden, na aftrek van een vast bedrag ter (gedeeltelijke) dekking van transport- en verzorgingskosten, aan het asiel van herkomst gegeven.

 

Op deze manier komt er ook geld vrij om aan een meer structurele oplossing van het probleem te werken. Het asiel wendt dit geld aan voor castratie- en sterilisatieprojecten van huis- en zwerfhonden, voor overige medische en basale zorg voor zwerfhonden en voor voorlichtingsprojecten voor de lokale bevolking.

 

Voor meer informatie: www.resanito.com

 

 

 

KNGF Geleidehonden (inzameling lege cartridges en oude mobiele telefoons)

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid.

 

KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen.

 

 

Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de Nationale Zorghonden Autoriteit tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, (oud-) geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme.

 

Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.

 

Voor meer informatie: www.kngf.nl

 

 

Stichting Animal in Need Foundation (AINF)

Deze Nederlandse stichting bemiddelt tussen potentiele baasjes in de Benelux en een tweetal Spaanse asiels.

 

Door de inzet van een groep vrijwilligers wordt jaarlijks een groot aantal honden geplaatst bij hun nieuwe baasjes. Deze honden zaten vaak al jaren in een van de asiels, waar zij bij weer en wind hun kennel moesten delen met vele andere honden. Dit leidde soms tot schrijnende situaties, om nog maar niet te spreken van de omstandigheden waarin deze honden leefden voordat ze in het asiel terechtkwamen.

 

Stichting AINF probeert deze omstandigheden te verbeteren, hetzij door ter plekke de asiels op te knappen en te moderniseren, hetzij door zoveel mogelijk asielhonden een goed en warm thuis te bieden. Uit eigen ervaring weten we dat deze honden daar enorm dankbaar voor zijn.

  

Ook houdt AINF regelmatig acties om geld of goederen in te zamelen voor de Spaanse asiels.

 

Voor meer informatie: www.ainf.nl

 

 

© Copyright Djairo's Nature 2016.